Systemy przyzywowe - nowoczesne systemy komunikacji

Systemy przywoławczeCoraz częściej zakłady opieki zdrowotnej zastępują tradycyjne sposoby komunikacji nowoczesnymi systemami przyzywowymi (przywoławczymi) - pozwala to na odpowiednie, szybkie reagowanie całego personelu z dowolnego punktu w całym obiekcie.

Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie komunikacji

Nowoczesne systemy przywoławcze to inteligentne systemy łączności:

  • monitorują zdarzenia w czasie rzeczywistym
  • podejmują decyzje na podstawie zaprogramowanych przepisów
  • wiedzą, które decyzje są priorytetowe
  • powiadamiają odpowiednich ludzi
  • działają przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej

Gdzie można zainstalować taki system przyzywowy?

Możliwość nawiązania kontaktu przez poprzez zdalny system przywoławczy może być ważnym aspektem wielu środowiskach biznesowych, w tym biur, pomieszczeń handlowych, magazynów, zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych, praktycznie każdej przestrzeni publicznej. Wszystkie systemy mogą być z dużym powodzeniem wykorzystywane w szpitalach, klinikach, domach opieki, sanatoriach, ale również w hotelach czy więzieniach. We wszystkich tych instytucjach jesteśmy zmuszeni reagować szybko i we właściwej kolejności.

Który z systemów jest najlepszy?

Najlepiej zdecydować się na taką wersję, która w przyszłości pozwoli nam rozbudowywać istniejący system. Jest to o tyle dogodniejsza forma, że jeśli przybywają nowe pomieszczenia, których rozkład i funkcja się zmienia, możemy dokonać koniecznych zmian.

Nowoczesne systemy przyzywowe

System CareMed to optyczno - magistralny system przyzywowy, którego elementy komunikują się dzięki programowalnym modułom salowym w postaci terminali lub lampek oraz centrali dyżurnej bądź oddziałowej. Wymiana informacji odbywa się drogą cyfrową, co daje duże możliwości w zakresie funkcjonalności systemu. System jest zgodny z normą DIN 0834. Zgodność systemu z normą DIN jest gwarancją, że urządzenia zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa - http://przyzywowesystemy.pl/system-przyzywowy-caremed.

Do jego zalet należą:

  • rejestrowanie zdarzeń w systemie
  • cyfrowa komunikacja
  • funkcja interkomu
  • możliwość rozbudowy o elementy peryferyjne (maty, aparatura medyczna, sygnalizatory optyczne lub akustyczne).

System przyzywowy CareMed IP posiada unikatową funkcję identyfikacji personelu za pomocą numeru PIN lub technologii NFC. Funkcję głosowej komunikacji z każdą salą i dyżurką jeszcze bardziej usprawnia pracę personelu. Dodatkowo, przy wykorzystaniu smartfonów z aplikacją iNurse w każdym miejscu na terenie szpitala można odebrać lub zainicjować rozmowę z konkretnym pomieszczeniem, w celu szybkiej diagnozy problemu lub konsultacji z lekarzem - http://przyzywowesystemy.pl/system-przyzywowy-caremed-ip.

Ostatni najnowocześniejszy z nich to System CareMed IP E+ - to system przyzywowy składający z punktów węzłowych (nodów IP) komunikujących się w technologii IP (Internet Protocol) czyli protokołu internetowego. Dzięki takiemu podejściu użytkownik ma bardzo duże pole w konfiguracji oraz rozbudowie systemu w przyszłości o dodatkowe funkcje. Posiada wiele funkcji, których nie mają standardowe systemy - http://przyzywowesystemy.pl/system-przyzywowy-caremed-ip-e-plus.

Zdrowy rozsądek i dbałość efektywność usług podpowiada, aby jak najszybciej zdecydować się na nowocześniejsze systemy przyzywowe.