Robotyzacja produkcji a bezrobocie

Robotyzacja produkcjiNajważniejszym i zarazem głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku przy możliwie jak najmniejszych nakładach. Zwłaszcza w zakładach produkcyjnych jest to dążenie do uzyskania celu, przy możliwie najniższych kosztach. Mowa tutaj o robotyzacji produkcji, która stawia przed przedsiębiorstwami coraz to nowe możliwości.

Zwiększenie mocy produkcyjnej, ograniczenie przestojów, poprawa wydajności, jakości czy zwiększenie bezpieczeństwa pracy, to tylko niektóre z nich. Roboty są bardzo pożądane w miejscach gdzie warunki pracy dla ludzi są bardzo trudne ze względu na szkodliwe opary, wysoka temperaturę czy hałas. Takie warunki występują m.in. w branży hutniczej, gdzie zastosowanie robotów mogłoby znacząco obniżyć koszty i wydajność produkcji. W przemyśle metalowym roboty już teraz często wykorzystywane są do spawania. Dzięki zastosowaniu robotów wiele firm w kraju i za granicą odnotowało redukcję kosztów o 50%, wzrost produktywności o 30%, wzrost szybkości pakowania o 20% oraz zwiększenie wydajności pracy o ponad 85%.

Roboty produkcyjne maja też tą zaletę nad ludźmi że potrafią wykonywać żmudne i powtarzalne czynności idealnie tak samo. Nie męczą się, nie potrzebują przerw, nie strajkują itd. Takie roboty wykonują identyczne czynności, w dodatku precyzyjnie np. montażowe lub w ciągu linii produkcyjnej. Przy żmudnym wykonywaniu procesu produkcji człowiek może się zamyśleć lub rozmawiać z innym pracownikiem, co oznacza przerwy a więc mniejszą wydajność. Poza tym roboty pozwalają na imitowanie prac rąk ludzkich w sposób wydajny, precyzyjny i o stałej jakości pracy. Są elastyczne i łatwo adaptowalne do zmian zastosowania.

Kiedy w firmie pojawia się kryzys? Najprostszą odpowiedzią jest sytuacja, w której zaczyna brakować pieniędzy na spłacanie swoich zobowiązań. Może tak się stać, gdy firma ma większe koszty niż przychody lub gdy kupujący przestają płacić za produkty.

Kupujący przestają płacić za produkty, gdy są niezadowoleni z jakości produkcji lub gdy sami nie mają środków na spłacenie swoich zobowiązań. Jeśli poprawnie zrobotyzujemy produkcję, mamy szanse zarówno na zapewnienie właściwej jakości produkcji, jak i na zmniejszenie kosztów stałych.

Wynika z tego, że stosując roboty, jesteśmy w stanie wyeliminować przynajmniej część czynników wpływających na kryzys przedsiębiorstw.

Największym jednak zagrożeniem, jest zabranie ludziom pracy fizycznej przez maszyny i automaty. Pojawiają się kwestie niewydolności rynku pracy. Lecz i tutaj mimo że nie jest to pewne, powstaną nowe miejsca pracy związane z nowymi zawodami dotąd nieznanymi. Natomiast pracownicy coraz częściej są już niepotrzebni - maszyny potrzebują inżynierów, którzy będą je kontrolować i programować, oraz personelu niewykwalifikowanego, wystarczającego by sprzątnąć podłogę. Niestety, na zwolnionych nie będzie czekać, jak dotychczas, praca np. w handlu – automaty kasowe dotarły już nawet do polskich supermarketów. Podobnie jak automaty do sprzedaży. W Paryżu działa już nawet samoobsługowa sieć wypożyczalni samochodów Autolib. W samych Stanach Zjednoczonych w latach 1995–2002 zatrudnienie w handlu w przeliczeniu na milion dolarów PKB zmalało z 2,08 do 1,79 osoby.

To co do niedawna wydawało się niemożliwe staje się rzeczywistością, właśnie pozytywnym testom przeszedł bezzałogowy samochód Google wyposażony w specjalną kamerę, radary i lasery przejechał 200 tys. km i nie spowodował wypadku, a w stanie Nevada już pojawiły się tablice rejestracyjne dla tego typu aut.